DV8 nº 1

Contenu :
La triste histoire du sénateur Killory
DV8 #13 (11/97)
The Sad Tale Of Senator Killory
Mike Heisler / Juvaun Kirby / Dexter Vines, Lucian Rizzo

Etrange mission
DV8 #14 (12/97)
Barely Legal
Mike Heisler / Tom Raney / Randy Elliott

4,00 € Bon Etat
DV8 nº1


 
DV8 - Autres numéros à vendre
DV8 nº3
DV8
n° 3
4,00 €
DV8 nº4
DV8
n° 4
4,00 €
DV8 nº5
DV8
n° 5
4,00 €
DV8 nº6
DV8
n° 6
4,00 €
DV8 nº7
DV8
n° 7
4,00 €
DV8 nº9
DV8
n° 9
4,00 €
DV8 nº10
DV8
n° 10
4,00 €